Zadzwoń do nas
81 825 32 41

Innowacyjna gospodarka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze Europejskie - Dotacje na innowacje - Inwestujemy w przyszłość.

GUMET Sz. Geneja Spółka Jawna realizuje projekt pt.:

"Wdrażanie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych na linii GUMET - Partnerzy"

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-06-052/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Fundusze europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Zapytania ofertowe:

  • Zapytanie ofertowe nr 1 - Kraśnik, 02.05.2012 r. - postępowanie ofertowe zostało zakończone
  • Zapytanie ofertowe nr 2 - Kraśnik, 22.08.2012 r. - postępowanie ofertowe zostało zakończone
  • Zapytanie ofertowe nr 3 - Kraśnik, 22.08.2012 r. - postępowanie ofertowe zostało zakończone
  • Zapytanie ofertowe nr 4 - Kraśnik, 22.08.2012 r. - postępowanie ofertowe zostało zakończone
  • Zapytanie ofertowe nr 5 - Kraśnik, 29.10.2012 r. - postępowanie ofertowe zostało zakończone

Program regionalny

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

 

GUMET Sz. Geneja Spółka Jawna realizuje projekty pt.:

"Wzrost konkurencyjności firmy Gumet Sz. Geneja Spółka Jawna poprzez zakup innowacyjnych maszyn i rozpoczęcie produkcji nowych wyrobów"

Umowa o dofinansowanie nr 02.11-UDA-RPLU.01.03.00-06-128/11 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I. Przedsiębiorczość i innowacje. Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt inwestycyjny polega na zakupie specjalistycznych i innowacyjnych nowych środków trwałych i wartości niematerialnych  i prawnych służących wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej, i marketingowej oraz zaawansowanych technologii ICT na poziomie przedsiębiorstwa, dzięki którym firma uzyska znaczącą przewagę konkurencyjną na rynku krajowym.

 

"Termomodernizacja hali produkcyjno-administracyjnej"

Umowa o dofinansowanie nr 05.11-UDA-RPLU.01.04.01-06-025/12 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I. Przedsiębiorczość i innowacje. Działania 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii - Schemat A

Celem projektu jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię wykorzystywaną w istniejącym budynku, w którym Beneficjent prowadzi działalność gospodarczą.

 

"Udział w targach firmy GUMET"

Umowa o dofinansowanie nr 06.12-UDA-RPLU.02.04.01-06-026/12 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II. Infrastruktura ekonomiczna. Działania 2.4 Marketing gospodarczy - Schemat A

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i zagranicznym, poprzez promocję oferty firmy oraz rozwój nowych rynków zbytu dzięki uczestnictwu w Targach Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Gumy RubPlast EXPO.

 

"Wzrost konkurencyjności firmy Gumet Sz. Geneja Spółka Jawna poprzez zakup innowacyjnych maszyn i rozpoczęcie produkcji nowych wyrobów"

Umowa o dofinansowanie nr 12.12-UDA-RPLU.01.03.00-06-083/13 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I. Przedsiębiorczość i innowacje. Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Gumet Sz. Geneja Spółka Jawna poprzez zakup innowacyjnych maszyn i rozpoczęcie produkcji nowych wyrobów, co znacząco wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa oraz umożliwi pozyskanie szerokiego grona odbiorców z całego kraju i zagranicy. Celem projektu jest również wzrost zatrudnienia, poprawa wizerunku firmy oraz jakości obsługi klienta. Celem zasadniczym projektu jest wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w celu poprawienia konkurencyjności i innowacyjności oferowanych produktów poprzez zakup nowych, innowacyjnych maszyn/urządzeń i specjalistycznego oprogramowania. 

 

Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 0 800 888 776, 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864, 81 44 16 864
e-mail: rpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin
tel. 81 46 23 800, 81 46 23 800 , 81 46 23 812, 81 46 23 812, 81-46-23 831, 81-46-23 831
e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl

Nasze główne działy produkcji

Posiadamy wyspecjalizowane działy produkcji. Specjalizujemy się w wulkanizacji wyrobów gumowych i gumowo-metalowych z sektora automotive.

Narzędziownia

Posiadamy własną narzędziownię do
wykonywania form wulkanizacyjnych
i narzędzi do tłoczenia elementów
metalowych.

Wulkanizacja

Proces wulkanizacji odbywa się metodą
wtrysku (injection) na wtryskarkach
niemieckiej firmy DESMA lub
metodą prasowania tłocznego.

Tłoczenie elementów metalowych

Produkujemy elementy metalowe, nośniki
(metal inserts) do uszczelek łożyskowych
i simmeringów.

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies
w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.